МедитацияТроенщит.

МедитацияТроенщит.

Слушайтетазимедитация(записанаповременаживосъбитие),задасъздадететризащитниенергийниполета,коитоданеутрализиратнискитеплътниенергиивежедневиетови。 ПэрвиятшитетеяркоплатиненобялиидваотзвезднияПорталнамиращСевкристалнотосюрцена...
Утвърждение:БуднитезвездниСемена。 2018年Година.–Годинанапеперудата.

Утвърждение:БуднитезвездниСемена。 2018年Година.–Годинанапеперудата.

Време! Сега! буднасэм! Време! Сега! Данаправякрачканапред! АзсюмСветлина,ССъмзвездноСеме,детеотзвездите,Звезднасветлина,детенасветлината! ТукСъм.–СлужаназемятавтовавременаГлобалносюбуждане,втазигодина - 2018 - Годинана...
Утвърждение:Зашитанапсихиката–АзсюмНеприкосновеносюзданиенасветлината

Утвърждение:Зашитанапсихиката–АзсюмНеприкосновеносюзданиенасветлината

АзсъмнеприкосновеносъществоотСветлината,АзсъмсвързанасистинатанамоетосъществуванеТазиистина,тазивътрешнасветлинаизразяваединениетосБожественияживот,АзсъмедносБожественияживот,койтоевъввсичкиниванасъществуванеВнастоящотосъстояние...