JagärEttMedMurenerginsAllomFattande Ljus
JagÄrEttMed UrljusetsAllomFattandeKärlek
Ett Med Ljusets KraftSomRörSig基因组Alla Levande Vilelser
EttMedKärlekenskraftsomrörsig genom allt liv
Ljus-Kärlek,kärlek-ljusärkrafter somsammanför,krafter somläker
JagÄrEttMedDessa Krafter
Ett Med Universums Ljus
Ett MedUniversumsKärlek
DetÄRKRAFERSOMÖPPNAROCH BanarVäg

阅读更多