МедитацияТроенщит.

МедитацияТроенщит.

Слушайтетазимедитация(записанаповременаживосъбитие),задасъздадететризащитниенергийниполета,коитоданеутрализиратнискитеплътниенергиивежедневиетови。 ПэрвиятшитетеяркоплатиненобялиидваотзвезднияПорталнамиращСевкристалнотосюрцена...

阅读更多
Утвърждение:БуднитезвездниСемена。 2018年Година.–Годинанапеперудата.

Утвърждение:БуднитезвездниСемена。 2018年Година.–Годинанапеперудата.

Време! Сега! буднасэм! Време! Сега! Данаправякрачканапред! АзсюмСветлина,ССъмзвездноСеме,детеотзвездите,Звезднасветлина,детенасветлината! ТукСъм - ДаслужаназемятавтовавременаГлобалносюбуждане,втазигодина - 2018 - Годинана...

阅读更多
Утвърждение:Зашитанапсихиката–АзсюмНеприкосновеносюзданиенасветлината

Утвърждение:Зашитанапсихиката–АзсюмНеприкосновеносюзданиенасветлината

АзсъмнеприкосновеносъществоотСветлината,АзсъмсвързанасистинатанамоетосъществуванеТазиистина,тазивътрешнасветлинаизразяваединениетосБожественияживот,АзсъмедносБожественияживот,койтоевъввсичкиниванасъществуванеВнастоящотосъстояние...

阅读更多

(访问602次,今天访问了1次)