Jagärett med urenergins allomfattande ljus
Jagärett med urljusets allomfattandekärlek
Ett med ljusets kraft somrörsig genom alla levande varelser
Ett medkärlekenskraft somrörsig genom allt liv
Ljus-kärlek,kärlek-ljusärkrafter somsammanför,krafter somläker
Jagärett med dessa krafter
埃塞大学医学院
埃特地中海大学
Detärkrafter somöppnaroch banarväg

阅读更多